Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af tildelingsmodel til skolernes lokale, fleksible specialiserede indsatser
 • 3. Godkendelse af deltagelse i pilotprojektet Fælles om ungelivet - Nærmiljøprojekt for børn og unge
 • 4. Godkendelse af kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
 • 5. Orientering om resultater fra de pædagogiske tilsyn og læringssamtaler i Silkeborg Kommunes daginstitutioner
 • 6. Orientering og drøftelse af udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale
 • 7. Orientering om anbringelsesgrundlag i Familie og Børnehandicap
 • 8. Godkendelse af ny honoreringsmodel for plejefamilier i Silkeborg Kommune
 • 9. Orientering om døgninstitutionen Solbos økonomi
 • 10. Drøftelse af udkast til kommissorium for opfølgning på STU-udviklingsarbejde 2020
 • 11. Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
 • 12. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2019
 • 13. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 41 Skoler
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41 Skoler
 • 15. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på 43 Dagpleje og Daginstitutioner
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner herunder godkendelse af delvis finansiering fra kassen.
 • 17. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 18. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på 45 Børn og unge med særlige behov
 • 19. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 47 Handicap - sociale overførsler
 • 20. Beslutning om håndtering af budgetudfordringer på bevilling 45 (Lukket punkt)
 • 21. Drøftelse af økonomi (Lukket punkt)
 • 22. Til orientering
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter