Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D118

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om pædagogisk-arkitektonisk program for Funder-Kragelund Skole
  • 3. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af dagtilbud i Linå
  • 4. Orientering om det tværfaglige samarbejde mellem Familierådgivningen i Børne og Familieafdelingen og lokale daginstitutioner og skoler
  • 5. Orientering om ATA - Alternativ til anbringelse
  • 6. Drøftelse af budgetudfordringer på bevilling 45 - udsatte børn og unge
  • 7. Godkendelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter