Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skypemøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til at fjerne sand på delstrækning af Gudenåens forløb i Tange Sø
 • 3. Godkendelse af Tillæg 45 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej, Silkeborg
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på Århusbakken i Silkeborg
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035 og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Dalgasgade
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
 • 7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 8. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen 28C i Lysbro
 • 9. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032
 • 10. Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune
 • 11. Godkendelse af forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1
 • 12. Godkendelse af helhedsplanen for Søholt
 • 13. Godkendelse af anlægstilskud til legepladsprojekt ved Th. Langs skole og Theodoras Have
 • 14. Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for selvejende haller
 • 15. Godkendelse af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
 • 16. Godkendelse af budget 2021 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
 • 17. Godkendelse af fremrykning af byggemodningsprojekter til 2020
 • 18. Godkendelse af budget til Søfronten, Eriksborg, spildevand og fremrykkede vedligeholdelsesopgaver samt forhøjelse af budget til salgsindtægter
 • 19. Godkendelse af omlægning af lån i Them Hallerne
 • 20. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Frederiksberggade/Bryndumsvej, Silkeborg
 • 21. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Århusvej 16-44 i Silkeborg
 • 22. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 almene familieboliger på Søndergade, Kjellerup
 • 23. Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 10 Færgegården, Silkeborg
 • 24. Godkendelse af ændret kommunegaranti ifm. opførsel af 20 private ustøttede andelsboliger i Gjern
 • 25. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
 • 26. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Tennisklub
 • 27. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Midtjysk Trailsport
 • 28. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Billardklub
 • 29. Behandling af anmodning fra Jarl Gorridsen om tilskudsmodel for selvejende haller
 • 30. Behandling af anmodning fra Ø, B, SF, A og løsgænger om muligheder for at fastlægge uddannelsesklausuler
 • 31. Godkendelse af omkonstituering i Sundheds- og Ældreudvalget
 • 32. Beslutning om nedlæggelse og salg af vejareal (Lukket punkt)
 • 33. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 34. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 35. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 36. Beslutning om nedlæggelse og salg af offentligt vejareal (Lukket punkt)
 • 37. Godkendelse af udbud af parcelhusgrunde (Lukket punkt)
 • 38. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af parcelhusgrunde (Lukket punkt)
 • 39. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser (Lukket punkt)
 • 40. Godkendelse af Midtjysk Boligselskabs køb til opførsel af almene boliger (Lukket punkt)
 • 41. Godkendelse af salg af småareal (Lukket punkt)
 • 42. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af alarmer i 2020 (Lukket punkt)
 • 43. Underskriftsside

Samlede oversigter