Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til hal ved Sølystskolen
 • 6. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af dagtilbud i Linå
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til etageboliger i Dalgasgade i Sydbyen
 • 9. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 10. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej, Hvinningdal
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal
 • 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende stibro
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Lemming Bygade, Holmmøllevej i Lemming
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til anlæg af veje, stier og parkeringsplads, Områdestudie i Hvinningdal
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2020
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2020
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation i 2020
 • 19. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning af kommunale ejendomme i 2019
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme i 2020
 • 21. Godkendelse af rykning af ejerpantebrev for lån vedr. Silkeborg Højskole
 • 22. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 12 almene familieboliger med tilskud på Hjejlevej, Silkeborg
 • 23. Beslutning om model for afregning af feriepengeforpligtelser
 • 24. Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen om kommunens brug af konsulenter på det sociale område
 • 25. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om fremadrettet brug af konsulenter på socialområdet samt børne- og familieområdet
 • 26. Behandling af anmodning fra Alternativet, Enhedslisten og Lars Hansen om afholdelse af bindende folkeafstemning
 • 27. Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen om kommunens brug af konsulenter på det sociale område (Lukket punkt)
 • 28. Godkendelse af køb (Lukket punkt)
 • 29. Godkendelse af køb af ejendom (Lukket punkt)
 • 30. Godkendelse af køb af areal (Lukket punkt)
 • 31. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 32. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter