Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet fra 26. oktober 2020
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-029 for et boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 35-007 for tæt lave boliger Linå Øst
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 43-005 (lokalplantillæg) for et boligområde i Gjessø
 • 6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-035 for et område til boliger Dalgasgade 2-6, Sydbyen
 • 7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg 43 til Spildevandsplanen - puljetillæg for separatkloakering
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling for Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 10. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde
 • 11. Orientering om omgørelsesprocenter i 2019 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 12. Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for Silkeborg Kommune
 • 13. Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 2 Ringgården, Silkeborg samt forhåndstilsagn om 15 nye kvoter
 • 14. Godkendelse af igangsætning af ejendomsdom vedrørende ejerskab af Levring Branddam
 • 15. Beslutning om udfasning af grundskylden for ungdomsuddannelserne
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2020
 • 17. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Trailcenter og outdoorfaciliteter
 • 18. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra foreningen Aktiv Buskelund
 • 19. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Tennisklub
 • 20. Orientering om lovændringer for vederlæggelse ved fravær samt godkendelse af revideret regelsæt for vederlag og godtgørelser
 • 21. Godkendelse af omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 22. Behandling af anmodning fra Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
 • 23. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter