Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Funder
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlæg indenfor vejområdet i 2020
 • 8. Udarbejdelse af regulativ for Gudenåen Silkeborg til Tange Sø
 • 9. Bevilling til arbejdet med Gudenåen
 • 10. Forslag til klimastrategi for Silkeborg Kommune
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af helhedsplan for Søholt
 • 12. Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og læsning
 • 13. Godkendelse af samarbejde om udvikling af Psykiatriens Hus
 • 14. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 15. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
 • 16. Drøftelse af korrigerende handlinger på bevilling 73 Sundhed og Ældre
 • 17. Godkendelse af Outdoorudvalgets kommissorium samt eksterne medlemmer
 • 18. Drøftelse af Risikoanalyse 2020
 • 19. Godkendelse af anlægsbevillinger til anlægsprojekter på bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 20. Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en tværgående Ungestrategi for Silkeborg Kommune
 • 21. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om Gudenåens vandløbsregulativ
 • 22. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 23. Udbud af ejendom (Lukket punkt)
 • 24. Udbud af ejendom (Lukket punkt)
 • 25. Godkendelse af erstatningssum (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af at Arbejdernes Byggeforening køber Borgergade 87, Silkeborg til opførsel af almene boliger (Lukket punkt)
 • 27. Godkendelse af Boligselskabet Sct Jørgens erhvervelse af 21 andelsboliger (Lukket punkt)
 • 28. Underskriftsside
 • 29. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad

Samlede oversigter