Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024
  • 3. Underskriftsside

Samlede oversigter