Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Analyse af og proces for den videre udvikling af STU
 • 3. Orientering om revisionsberetning 2015
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr. 30. juni
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 30. juni 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 30. juni 2016
 • 7. Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets forberedelse af byrådets budgetseminar
 • 8. Uddybning af reduktionsforslag angående vareudbringning
 • 9. Orientering om resultat af sammenligning af pris pr. plejebolig
 • 10. Plejeboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 11. Etablering af en røgfri etage i Marienlund
 • 12. Orientering om tværkommunal henvendelse til Region Midtjylland og Kommunernes Landsforening om sundhedsområdets økonomi
 • 13. Orientering om forbrugsvariationsanalyse udarbejdet af Region Midtjylland
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter