Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om budgetomplacering vedr. STU
 • 3. Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 74 Handicap
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2017 - 2020 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
 • 5. Godkendelse af Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter
 • 6. Godkendelse af udkast til Plejeboligplan
 • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 8. Plejeboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 9. Drøftelse af implementeringsplan Marienlund
 • 10. Godkendelse af ny model for afregning af plejecentre
 • 11. Orientering om forventet udgift til Friplejehjem Kjellerup i 2016
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter