Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Frikommuneforsøg, forslag til konkrete ansøgninger på voksenhandicapområdet
 • 3. Styrket tidlig indsats
 • 4. Godkendelse af forslag til strukturplan for Nordre Skole området
 • 5. Forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr 31. oktober 2016
 • 7. Godkendelse af plejeboligplanen og politikken om Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter
 • 8. Godkendelse af indstillinger afledt af Plejeboligplanen
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31. oktober 2016
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31. oktober 2016
 • 11. Godkendelse af ny model og kvalitetsstandard - vareudbringning
 • 12. Valg til Ældrerådet 2017 - nedsættelse af valgbestyrelse
 • 13. Ældreboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter