Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af Rammeaftale 2017 inden for det specialiserede socialområde
  • 3. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
  • 4. Høringssvar drøftes og godkendelse af strategi for udmøntning af politikken om Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen
  • 5. Godkendelse af udmøntning af tilskud fra Værdighedsmilliarden 2017
  • 6. Drøftelse af budgetubalance indenfor hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og midlertidige pladser
  • 7. Drøftelse af budget 2017 på baggrund af byrådets budgetseminar samt afholdte dialogmøder
  • 8. Drøftelse og beslutning vedrørende gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentre 2016
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter