Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Opfølgning efter det afsluttende seminar vedrørende Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus på Det Gode Hverdagsliv
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside
  • 5. Drøftelse af tilrettelæggelsen af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • 6. Intern sag (Lukket punkt)

Samlede oversigter