Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620 Kjellerup

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2016
 • 3. Drøftelse af budgetforslag 2017 for bevilling 74 Handicap
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2017 - 2020 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
 • 5. Godkendelse af Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter
 • 6. Godkendelse af udkast til Plejeboligplan
 • 7. Ballelund - beslutning om stop for visitation til plejeboligerne
 • 8. Plejeboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 9. Remstruplund (Lukket punkt)
 • 10. Drøftelse af implementeringsplan Marienlund
 • 11. Godkendelse af ny model for afregning af plejecentre
 • 12. Godkendelse af at fortsætte projekter finansieret af Ældrepuljen 2016 og af overgang til drift
 • 13. Orientering om forventet udgift til Friplejehjem Kjellerup i 2016
 • 14. Orientering om endeligt tilsagn om tilskud til en mere værdig ældrepleje
 • 15. Orientering om forbrugsvariationsanalyse udarbejdet af Region Midtjylland
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter