Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31. marts 2016
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 78 Frit valg pr. 31. marts 2016
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr. 31. marts 2016
 • 5. Drøftelse af bevillingsmål for bevilling 73 -Ældreområdet til budget 2017
 • 6. Ældre- og Handicapudvalgets bevillingsmål for bevilling 74 til budget 2017
 • 7. Beslutning om fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger
 • 8. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 - 2020, bevilling 73 Ældreområdet
 • 9. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017-2020 for bevilling 74 Handicap - voksne
 • 10. Orientering om magtanvendelser i 2015 på voksenhandicap- og psykiatriområdet
 • 11. Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2015 - klager over afgørelser
 • 12. Godkendelse af den konkrete anvendelse af tilskud fra Værdighedsmilliarden 2016
 • 13. Godkendelse af det fremtidige kapacitetsniveau for plejeboliger og den geografiske inddeling
 • 14. Godkendelse af det afsluttende seminar vedrørende Det Gode Hverdagsliv
 • 15. Drøftelse af lokallederfunktionen i Sundhed og Omsorg
 • 16. Godkendelse af at forslag om ommærkning af ældreboligerne Ægirsvej sendes i høring hos Ældrerådet (Lukket punkt)
 • 17. Orientering om leverede ydelser indenfor fritvalgsområdet og sygeplejen i Silkeborg Kommune efter 1. kvartal 2016
 • 18. Orientering om forbrugsvariationsanalyse udarbejdet af Region Midtjylland
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter