Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Fuglemosen, Fuglemosevej 5, 8620 Kjellerup

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af revideret årsplan for Ældre- og Handicapudvalget i 2016
 • 3. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 74 Handicap - voksne
 • 4. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 74 Handicap - voksne
 • 5. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 74 Handicap for 2015
 • 6. Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet
 • 7. Bemyndigelse af formanden for Idé- og Programudvalget til at godkende valg af rådgiver vedr. 36 boliger
 • 8. Orientering om processen og erfaring med kontrolbuddets arbejde i forbindelse med udbuddet af plejecentre
 • 9. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen)
 • 10. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg (hjemmeplejen)
 • 11. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 73 Ældreområdet for 2015
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014
 • 13. Foreløbig godkendelse af forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
 • 14. Foreløbig godkendelse af forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden
 • 15. Drøftelse af udkast til det fremtidige niveau for plejeboligkapacitet i Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
 • 16. Drøftelse af forberedelse til temamøde med byådet 11. april
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter