Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af mødeplan 2017 for Ældre- og Handicapudvalget
  • 3. Oligofreni, status
  • 4. Orientering om frikommuneforsøg
  • 5. Vareudbringning til borgere med nedsat funktionsevne
  • 6. Beslutning om gennemførelse af proces for borgere i eget hjem
  • 7. Ældrerådet - ændring af vedtægter 2016
  • 8. Orientering om status på fritvalgsområdet
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter