Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Central Udmelding - voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • 3. Drøftelse af Politik og strategi for samarbejde mellem lokal-rådene og Silkeborg Kommune
 • 4. Drøftelse af KLK's analyse af plejeboligbehov
 • 5. Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter
 • 6. Godkendelse af ændret budgettildelingsmodel for plejecentre
 • 7. Godkendelse af proces for udarbejdelse af værdighedspolitik
 • 8. Drøftelse af processen med udarbejdelsen af Plejeboligplanen
 • 9. Drøftelse af kontrolbuddets videre arbejde i forbindelse med annullering af udbuddet af plejecentre
 • 10. Orientering om ventelister og tomgangsboliger på plejecentre
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter