Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering
 • 3. Orientering om de 24 boliger på Marienlund Plejecenter til ældre udviklingshæmmede
 • 4. Status på byggesagen Marienlund
 • 5. Drøftelse høringssvar og godkendelse af strategi for udmøntning af politikken om Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen
 • 6. Drøftelse af sag (Lukket punkt)
 • 7. Plejeboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 8. Drøftelse af budget 2017 for bevilling 73 Ældreområdet
 • 9. Drøftelse og beslutning vedrørende ændrede kriterier for tildeling af klippekort
 • 10. Status på utilsigtede hændelser 2015 og orientering om læring
 • 11. Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejecentre i Silkeborg Kommune
 • 12. Orientering om kommunale tilsyn på plejecentre i 2015
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter