Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om driftstilsyn i 2015 på voksenhandicapområdet
 • 3. Godkendelse af afsluttende seminar om Det Gode Hverdagsliv
 • 4. Godkendelse af værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af udmøntningsplan for Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden
 • 6. Drøftelse af det fremtidige kapacitetsniveau for plejeboliger
 • 7. Drøftelse af oplæg til temamøde med byrådet den 11. april 2016
 • 8. Drøftelse af status på Marienlund
 • 9. Orientering om ventelistster til plejeboliger, tilgang til friplejehjem samt tomgangsboliger
 • 10. Orientering om leverede ydelser indenfor fritvalgsområdet og sygeplejen i Silkeborg Kommune
 • 11. Orientering om Silkeborg Kommunes deltagelse i tværkommunalt sensorprojekt ”Længere hjemme sammen”
 • 12. Orientering om national undersøgelse af forholdene på plejecentre, herunder antallet af demente på plejecentre
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter