Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til årsplan for Ældre- og Handicapudvalget i 2016
 • 3. Orientering om status på Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering
 • 4. Botilbud voksenhandicap (Lukket punkt)
 • 5. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for for Ældre- og Handicapområdet
 • 6. Godkendelse af ændret budgettildelingsmodel for plejecentre
 • 7. Godkendelse af prækvalifikationsresultatet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 8. Godkendelse af udbudsmaterialet til konkurrenceudsættelssen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 9. Orientering om brugerundersøgelsen i hjemmeplejen 2015
 • 10. Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter