Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Byrådets 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
  • 4. Beslutning om ansættelse af ny direktør i Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter