Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2017
 • 4. Godkendelse af tillæg til økonomisk ramme for Them Vandværk
 • 5. Godkendelse af flytning af midler fra rundkørsel Tietgensvej til cykelsti på Rodelundvej
 • 6. Godkendelse af kulturstrategi 2017-2024
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til indeklimaforbedringer på Skægkærskolen
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 5 mio. kr. til udvidelse af Gjern Børnehus
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 5 mio. kr. til udvidelse af Resenbro Børnehus
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet
 • 11. Godkendelse af plejeboligplanen og politikken om Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter
 • 12. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016
 • 13. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2017
 • 14. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 60 familieboliger på Bredhøjvej 14d, Silkeborg
 • 15. Godkendelse af skema C for ombygning af en del af det tidligere sygehus i Kjellerup til 20 almene familieboliger
 • 16. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af DSI Friplejehjemmet Kjellerup
 • 17. Godkendelse af byggeregnskaber (skema C) for opførelse af i alt 40 familieboliger på Borgergade 105a-107t, Silkeborg
 • 18. Godkendelse af bemyndigelse til at underskrive dokumenter
 • 19. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at træffe beslutning om at give en forhåndstilkendegivelse til SVANA
 • 20. Behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune samt beslutning om forhøjelse af udvalgsvederlag til Børn og Unge-udvalget
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Midlertidige boliger (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Godkendelse af køb af 10 plejeboliger på Toftevang, Silkeborgvej 31c (Lukket punkt)
 • 25. Godkendelse af køb af 32 plejeboliger på Funder Plejecenter (Lukket punkt)
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter