Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
  • 3. Underskriftsside

Samlede oversigter