Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Orientering om praksisundersøgelse vedrørende sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed
 • 4. Godkendelse af "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 34-005 for et boligområde syd for Silkeborgvej i Sorring samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 48 til offentlig fremlæggelse
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af projekt friluftsliv på Odden
 • 7. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for medborgerhus i Them, Toftebjerg
 • 8. Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune
 • 9. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr 31. marts 2016
 • 10. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2016
 • 12. Godkendelse af Aftale om leje- og brugsret af Torvet samt Betinget overdragelsesaftale med A. Enggaard
 • 13. Behandling af en anmodning fra byrådsmedlem Teresa Jørgensen om en redegørense for adkomstforholdene på Torvet, Silkeborg
 • 14. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Den Kreative Skole
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter