Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Orientering om midtvejsevaluering af tilsynsreformen
 • 4. Godkendelse af værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af kompetenceplan for Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområder 2016
 • 6. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 10-025 for et skole- og institutionsområde ved Gudenåvej, Silkeborg
 • 7. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 11-008 for et område til boligformål samt grønt område v. Sølystvej/Borgergade, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplan 13-009 Bakkeborg, Gødvad, Silkeborg
 • 9. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 10.03 - Område ved Grønnegade og Frydensgade i Silkeborg
 • 10. Behandling af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist
 • 11. Beslutning om nedlæggelse af off. vejareal Helsinkivej / Raumavej
 • 12. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Christian 8.s vej - Zeltnersvej til Christian 8.s Vej 6B
 • 13. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2015
 • 14. Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2016
 • 15. Godkendelse af bevilling til investeringsprojekter på Arbejdsmarkedsudvalgets område
 • 16. Godkendelse af rykning af pantebrev i prioritetsrækkefølgen som følge af Silkeborg Efterskoles optagelse af lån
 • 17. Udpegning af et nyt socialsagkyndigt medlem til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Personalesag (Lukket punkt)
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter