Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-023 for et område til centerformål ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Midtby og forslag til tillæg 19 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 4. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-014 for et boligområde ved Balle Bygade og kommuneplantillæg 28
 • 5. Behandling af ansøgning i forbindelse med byggetilladelse til forankring af ydervægge på p-kælder under Torvet i Silkeborg
 • 6. Endelig godkendelse af Indsatsplan Funder
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2016
 • 8. Nedlæggelse af del af det offentlige vejareal Nordre Højmarksvej litra 7000ad
 • 9. Godkendelse af, at to anlægsprojekter udskydes samt at der gives anlægsbevilling til fire fremrykkede projekter
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ombygning af nyt Hjælpemiddeldepot
 • 11. Godkendelse af anlægsregnskab for flydeponton i havnen
 • 12. Godkendelse af tilbud om vederlagsfri generhvervelse af Torvet, Silkeborg
 • 13. Godkendelse af udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune
 • 14. Behandling af forslag fra byrådsgrupperne A, F, B og Ø om byrådets beslutning om at indsende forslag til et punkt på dagsordenen for KLs delegeretmøde
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Godkendelse af prækvalifikationsresultatet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 19. Godkendelse af udbudsmaterialet til konkurrenceudsættelsen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter