Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbeløb til indkøb af IT-udstyr til skolerne i Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af Rammeaftale 2017 inden for det specialiserede socialområde
 • 6. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder
 • 8. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan nr. 2.14 for et område ved de gamle teglværksgrave i Gjern By
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-029 for Torvet i Silkeborg
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet i Silkeborg
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter