Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet
 • 3. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 4. Godkendelse af dagsorden
 • 5. Godkendelse af, at forslag til regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald sendes i offentlig høring
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2011-2021
 • 7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplan 32-006 Den Kristne Friskole Klippen i Voel
 • 8. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 19 og lokalplan 10-023 for et centerområde ved Christian 8.s Vej, Silkeborg
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvikling af Teglværksgrunden i Gjern
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde ved Astrid Lindgrens Vej
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan
 • 12. Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune
 • 13. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for hal i Kragelund
 • 14. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ventilation til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet på Vestre Skole og Sølystskolen i 2016
 • 15. Godkendelse af renovering og ombygning af boliger på Ørnsøvej 2-16 samt reduktion af boligantallet med 2 boliger
 • 16. Godkendelse af anlægstilskud til Gjessø Multibane
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Valg af revisor for Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter