Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af ændring af vedtægter 2016 for Ældrerådet
 • 4. Beslutning vedrørende uddeling af §18-midler 2017
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af frivilligcentret
 • 6. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 53 og forslag til lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-008 Omlastestation Tandskov, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet og Østergade i Silkeborg
 • 9. Godkendelse af aftale om retningslinjer for Silkeborg Kommunes ekspropriationer for Silkeborg Forsyning A/S
 • 10. Overtagelse af p-plads fra Silkeborg Forsyning i forbindelse med Indelukket Helhedsplan
 • 11. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Gjern IF
 • 12. Behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune samt beslutning om forhøjelse af udvalgsvederlag til Børn og Unge-udvalget
 • 13. Godkendelse af mødeplan 2017 for Silkeborg Byråd
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter