Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Nordskovvej
 • 4. Godkendelse af forankring af Projekt Vi Vil Mere
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-008 Boligområde Lynggårdsvej​ samt tillæg 51 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-006 for boligområde ved Herningvej-Lysmosevej til offentlig høring
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-005 for et boligområde nord for Funder Bygade i Funder
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde - Smedebakken 38, Them
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til Harbovad
 • 10. Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist
 • 11. Byrådets godkendelse af løbende og afsluttende revisonsberetning for regnskabsåret 2015
 • 12. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016
 • 13. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 samt godkendelse af halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016
 • 14. Godkendelse af anlægstilskud til multibane i Them
 • 15. Godkendelse af ændring af beløbsgrænse for krav om sikkerhedsstillelse ved anlægsprojekter
 • 16. Behandling af forslag fra byrådsmedlem Mustafa Kellegöz om, at kommunen reserverer et antal job til ledige, der bliver omfattet af 225-timersreglen
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter