Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelstier mellem Sorring og Voel
 • 5. Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 6. Beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal ved Randersvej
 • 7. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
 • 8. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri af servicearealer til aktivitetscentret Sorringhus
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Fyrrevænget 7- 19, Kjellerup til permanente boliger til flygtninge
 • 11. Behandling af dispensation fra lokalplan 10-011 til opsætning af altangang og dobbeltkvist på Åhavevej 3A-3B og 5-9
 • 12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 27 og lokalplan 15-007 Solenergianlæg Sejling Hede
 • 13. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-009 og kommuneplantillæg 44 for bolig- og naturområde omkring Lysbrogade
 • 14. Godkendelse af forslag til lokalplan 43-003 og kommuneplantillæg 49 for en oplevelsespark i Sepstrup
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-009 og kommuneplantillæg 32 for boliger ved Rytterholt og sommerhusområde ved Holten
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodningsprojekter
 • 17. Vedtagelse af fællesregulativ for visse vandløb og søer
 • 18. Vedtagelse af vedligeholdelsesbestemmelser for private vandløb
 • 19. Godkendelse af byggeregnskab for opførelse af 16 familieboliger Bredsig 24 (tidligere Bundgårdsvej 5), Sorring
 • 20. Godkendelse af anlægsregnskab for brandsikring af tagrum på skoler
 • 21. Godkendelse af 4 anlægsregnskaber for projekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til infrastrukturprojekter
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter