Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til ny hal i Kragelund
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for Funder boldbane og for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014
 • 6. Godkendelse af anlægsregnskab for Søsportens Hus, etape 2 og Søsportens Hus, færdigørelse
 • 7. Udpegning af suppleant til bestyrelsen for Den selvejende institution Museum Silkeborg
 • 8. Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole
 • 11. Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen
 • 12. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang
 • 13. Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet
 • 15. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 52 for tidligere rådhus Torvet 2A, Silkeborg
 • 16. Godkendelse af forslag til lokalplan 33-003 for et boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej, Resenbro
 • 17. Godkendelse af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyring
 • 18. Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og byggemodning
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej
 • 20. Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015
 • 21. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016
 • 22. Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter
 • 23. Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation
 • 24. Godkendelse af åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning
 • 25. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 familieboliger samt en gæstebolig Borgergade 8-10, Silkeborg
 • 26. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 76 familieboliger i sydbyen i Silkeborg
 • 27. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2015
 • 28. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering - Midtjysk Brand og Redning
 • 29. Endelig godkendelse af handleplan for restaurationsområdet 2016 - 2019
 • 30. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Underskriftsside

Samlede oversigter