Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 43 og forslag til lokalplan 14-008 for et boligområde ved Funder Bakke i Funder, Silkeborg
 • 5. Godkendelse af regulativer for husholdning- og erhvervsaffald
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling for Puljen til Landsbyfornyelse 2015
 • 7. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2016
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af vejbelysning
 • 9. Godkendelse af anlægstilskud til nyt klubhus til Ans IF Søsport
 • 10. Godkendelse af genforhandlet lejekontrakt om JYSK Park
 • 11. Godkendelse af anlægstilskud til Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • 12. Godkendelse af mødeplan 2017 for Silkeborg Byråd
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter