Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Beslutning om ekspropriation af areal til gangareal og ret til at etablere jordankre på matr. nr. 56a, 55, 54, 20a og 108b alle Silkeborg Bygrunde
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter