Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Valg af formand til Fritidsrådet
 • 3. Udviklingspuljen. AOF Midt søger om tilskud på 28.000 kr. til projekt - Flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysning
 • 4. Udviklingspuljen 2016. Gødvad GIF søger sammen med JHF kreds 6 om tilskud på 25.000 kr. til instruktørhonorar til projekt håndbold ind i skolen
 • 5. Udviklingspuljen 2016. Bryrup IF søger om tilskud på 23.500 kr. til projekt MandagsUdeliv i Bryrup
 • 6. Udviklingspuljen 2016. Røde Kors Silkeborg søger om tilskud på 50.000 kr. til projekt aktive flygtninge
 • 7. Udviklingspuljen 2016. Gødvad GIF Håndbold søger om tilskud på 15.000 kr. på til projekt aktiv inklusion i Gødvad
 • 8. Udviklingspuljen 2016. KFUM spejderne søger om tilskud på 9.684 kr. til brobygning mellem Buskelundskolen og KFUM spejderne
 • 9. Udviklingspuljen 2016. Silkeborg Hurricanes søger om tilskud på 8.922 kr. til opstart af Børne- og Ungdomshold i Floorball
 • 10. Udviklingspuljen 2016. Gødvad Lokalråd og Gødvad GIF søger om 48.340 kr. til informationstavler
 • 11. Udviklingspuljen 2016. Fælleshaven 8600 søger om tilskud på 17.000 kr. til en økologisk byhave
 • 12. Udviklingspuljen 2016. Silkeborg Badminton klub søger om tilskud på 15.000 kr. til projekt Skole, SFO Badminton
 • 13. Evaluering af Fritidsrådet
 • 14. Gensidig orientering

Samlede oversigter