Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Lokale 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Udviklingspuljen forår 2016. Status på støttede projekter
  • 3. Evaluering af tilbagemeldinger fra foreninger der fik tilskud fra udviklingspuljen på baggrund af de valgte fokusområder for efteråret 2015
  • 4. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetforslag 2017 forelægges til Fritidsrådets udtalelse
  • 5. Drøftelse af oplæg til revidering af idræts- og fritidspolitik
  • 6. Gensidig orientering

Samlede oversigter