Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Tema - Senhjerneskade
  • 3. Drøftelse af udtalelse fra Handicaprådet om genvurdering af førtidspensionister
  • 4. Orientering om Central Udmelding - børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
  • 5. Orientering om Central Udmelding - voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
  • 6. Udpegning af repræsentant fra Handicaprådet til Klyngebrugerrådet
  • 7. Godkendelse af mødeplan 2016
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter