Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Rådhuset, Søvej 1, lokale C118

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Høring over budgetforslag 2017
 • 3. Høring over Rammeaftale 2017
 • 4. Høring over forslag til nye affaldsregulativer
 • 5. Høring over Plejeboligplanen og Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter
 • 6. Drøftelse af tilgængelighed til offentlig transport i Silkeborg by for mennesker med handicap
 • 7. Orientering om status på tilbagebetaling af udgifter til ferie og anden ledsagelse
 • 8. Orientering om driftstilsyn i 2015 på børne- og ungeområdet
 • 9. Orientering om driftstilsyn i 2015 på voksenhandicapområdet
 • 10. Orientering om driftstilsyn i 2015 i socialpsykiatrien
 • 11. Orientering om klagestatistik på børne- og ungeområdet 2015
 • 12. Orientering om klagestatistik 2015 på voksenhandicap- samt sundheds- og omsorgsområdet
 • 13. Orientering om klagestatistik 2015 på psykiatri- og hjælpemiddelområdet
 • 14. Orientering om magtanvendelser i 2015 på voksenhandicap- og psykiatriområdet
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter