Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Tema - Beskæftigelse
 • 3. Drøftelse af eventuel deltagelse i handicapmesse for handicaprådene i Midtjylland
 • 4. Drøftelse af skitseforslag til Idrætsdag
 • 5. Høring over forslag om ændring af flextur
 • 6. Orientering om tilbagemelding på udbudsmateriale på sårforebyggende madrasser og puder
 • 7. Orientering om projekt "Stomihjælpemidler - vurdering af bevilgede produkter"
 • 8. Orientering om driftstilsyn i 2015 på børne- og ungeområdet
 • 9. Orientering om driftstilsyn i 2015 på voksenhandicapormådet
 • 10. Orientering om driftstilsyn i 2015 i socialpsykiatrien
 • 11. Orientering om klagestatistik på børne- og ungeområdet 2015
 • 12. Orientering om klagestatistik 2015 på voksenhandicap- samt sundheds- og omsorgsområdet
 • 13. Orientering om klagestatistik 2015 på psykiatri- og hjælpemiddelområdet
 • 14. Orientering om magtanvendelser i 2015 på voksenhandicap- og psykiatriområdet
 • 15. Til orientering

Samlede oversigter