Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Tema - Inklusion
  • 3. Drøftelse af frikommuneforsøg
  • 4. Drøftelse af idrætsbegivenhed i Silkeborg Kommune
  • 5. Orientering om de 24 boliger på Marienlund Plejecenter til ældre udviklingshæmmede
  • 6. Status på utilsigtede hændelser 2015 og orientering om læring
  • 7. Orientering om nye produktområder på hjælpemiddelområdet
  • 8. Godkendelse af næste mødedato i Handicaprådet
  • 9. Drøftelse af forslag til temaer
  • 10. Til orientering

Samlede oversigter