Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Rådhuset, Søvej 1, mødelokale C226

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Omkonstituering af formand og næstformand
 • 3. Orientering om driftstilsyn i 2015 på børne- og ungeområdet
 • 4. Orientering om driftstilsyn i 2015 på voksenhandicapområdet
 • 5. Orientering om driftstilsyn i 2015 i socialpsykiatrien
 • 6. Orientering om klagestatistik på børne- og ungeområdet 2015
 • 7. Orientering om klagestatistik 2015 på voksenhandicap- samt sundheds- og omsorgsområdet
 • 8. Orientering om klagestatistik 2015 på psykiatri- og hjælpemiddelområdet
 • 9. Orientering om magtanvendelser i 2015 på voksenhandicap- og psykiatriområdet
 • 10. Høring over kravspecifikation til udbud af el-kørestole
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter