Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af programforslag for nærdemokratikonferencen 2016
  • 3. Orientering om "Udvalg for samskabelse om lokalområder med kant"
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter