Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale C118

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om programmet for temamøde for lokalrådene
  • 3. Besøg fra Funder-Lysbro Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter