Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af integration af borgere i lokalområderne
  • 3. Drøftelse af hvordan lokalrådene kan bruges endnu mere
  • 4. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter