Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skægkærskolen, Hjerterummet, Sindingvej 15, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om arbejdet med Ungdomsplatformen i Silkeborg Kommune
  • 3. Besøg hos Skægkærområdets Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter