Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 3. Drøftelse af hvordan lokalrådene kan bruges endnu mere
  • 4. Drøftelse af integration af borgere i lokalområderne
  • 5. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter