Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af forslag til justering af "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 3. Drøftelse af Nærdemokratiudvalgets årsplan 2016
  • 4. Orientering om status på realiseringsplan for Udviklingsstrategi 2028
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter