Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Evaluering af nærdemokratikonferencen 2016
  • 3. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016
  • 4. Stillingtagen til midler vedr. lokalområder med kant
  • 5. Drøftelse af budget 2017, herunder tilskud til lokalrådene
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter