Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Kaffestuen, Museum Silkeborg, Blichersvej 30, Thorning

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af evt. deltagelse i projektet Landsbyklynger
  • 3. Godkendelse af mødeplan 2017 for Nærdemokratiudvalget
  • 4. Besøg hos Blicheregnens Lokalråd
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter