Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. oktober 2016
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. oktober 2016
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. oktober 2016
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. oktober 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. oktober 2016
 • 7. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016
 • 8. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016
 • 9. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2017
 • 10. Orientering om forventet anlægsforbrug
 • 11. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. november 2016
 • 12. Orientering om status på køb og salg af ejendomme og arealer i 2016
 • 13. Orientering om status på flygtningeområdet
 • 14. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 60 familieboliger på Bredhøjvej 14d, Silkeborg
 • 15. Godkendelse af Silkeborg Boligselskabs tilbygning til administrationen Vestergade 91B, Silkeborg
 • 16. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af DSI Friplejehjemmet Kjellerup
 • 17. Godkendelse af skema C for ombygning af en del af det tidligere sygehus i Kjellerup til 20 almene familieboliger
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til Gjern Lokalråd og Gjern Almene Udviklingsselskab
 • 19. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at træffe beslutning om at give en forhåndstilkendegivelse til SVANA
 • 20. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2017
 • 21. Godkendelse af tillæg til økonomisk ramme for Them Vandværk
 • 22. Godkendelse af flytning af midler fra rundkørsel Tietgensvej til cykelsti på Rodelundvej
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til indeklimaforbedringer på Skægkærskolen
 • 24. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 5 mio. kr. til udvidelse af Gjern Børnehus
 • 25. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 5 mio. kr. til udvidelse af Resenbro Børnehus
 • 26. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet
 • 27. Godkendelse af plejeboligplanen og politikken om Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter
 • 28. Godkendelse af kulturstrategi 2017-2024
 • 29. Godkendelse af køb af 10 plejeboliger på Toftevang, Silkeborgvej 31c (Lukket punkt)
 • 30. Godkendelse af køb af 32 plejeboliger på Funder Plejecenter (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Til orientering
 • 35. Underskriftsside

Samlede oversigter